Mijn Buitenplaats

Misvatting: pas bij de notaris is het echt...


Het kopen van een huis gaat gepaard met allerlei papierwerk en veel handtekeningen. Een van de documenten is het voorlopig koopcontract.

  1. Misvatting Pas Bij De Notaris Is Het Echt

4 juli, 2023

Deel pagina

Mijn Buitenplaats

Beke Hendriksma

2 min leestijd

Deze benaming zorgt voor verwarring, omdat het woord ‘voorlopig’ de indruk van vrijblijvendheid wekt. En vrijblijvend is dit document absoluut niet! Om dat misverstand uit de weg te ruimen, ga ik hier wat dieper op in.

Afspraken vastleggen

Wanneer koper en verkoper het eens zijn geworden, zet de makelaar alle afspraken op papier. Dit is het voorlopig koopcontract. Andere namen voor dit document zijn koopakte of koopovereenkomst. De koper en de verkoper ondertekenen dit stuk en zetten hun paraaf op iedere pagina. De notaris komt er in dit stadium nog niet aan te pas*. Daardoor lijkt het misschien minder officieel, maar dat is schijn. Het voorlopig koopcontract is bindend, op een paar uitzonderingen na.

Bedenktijd

De eerste uitzondering is de wettelijke bedenktijd. Na ontvangst en ondertekening hebt u drie dagen de tijd om de koop kosteloos en zonder opgave van reden te ontbinden. Doe dat bij voorkeur schriftelijk. Hebt u meer bedenktijd nodig? Leg dit dan vast in het voorlopig koopcontract. Doet u dit niet, dan betaalt u bij het overschrijden van de termijn van drie dagen een boete van 10% van de verkoopprijs.

Ontbindende voorwaarden

Na de wettelijke bedenktijd zit u aan de koopoverkomst vast, tenzij er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Als koper kunt u zich daar weliswaar op beroepen, maar daarvoor hebt u wel bewijzen nodig. U wordt namelijk geacht alles te doen om de koop mogelijk te maken. Dat wordt de inspanningsverplichting van de koper genoemd. De ontbindende voorwaarden gaan bijvoorbeeld over de financiering of over de uitkomst van een bouwkundige keuring. Er staat dan in het contract dat u een bepaalde periode de tijd krijgt om de financiering te regelen of om een bouwkundige keuring uit te laten voeren.

Overdracht bij de notaris

Wanneer alles goed verloopt, is na de afgesproken periode de koop echt helemaal definitief. Die datum staat in het voorlopig koopcontract. De notaris stelt vervolgens de zogeheten leverings- of eigendomsakte op. Koper, verkoper en notaris tekenen deze. De notaris zorgt er ook voor dat een afschrift van de eigendomsakte (en van de hypotheekakte) wordt ingeschreven bij het Kadaster.
Tijd om de overdracht te vieren!

* Er zijn uitzonderingen. In Amsterdam is het bijvoorbeeld gebruikelijk is dat de notaris het voorlopig koopcontract opstelt.

Mijn Buitenplaats

Download onze aan- en verkoopstrategie brochure

Een handboek vol praktische tips bij de aan- en verkoop van een huis.

Mijn Buitenplaats