Mijn Buitenplaats
Verkocht

Edwin en Jouke


In oanrieder!

5

  1. Edwin En Jouke

Wy learden Beke en Jan Douwe kennen fia de minsken wêr’t wy it hûs fan kochten. En, it fielde fuortdaliks goed! Wy wiene samar út de ried: sy ferkeapje ek ús hûs. Beke en Jan Douwe binne nochtere makelers en dogge wat se sizze. Boppedat binne se hiel kreatyf mei de presintaasje fan de te ferkeapjen wente: de drone-video en foto’s wiene prachtich, ús hûs wie samar ferkocht! Neffens ús geane se oars te wurk as trochsneed makelers. In oanrieder!

In oanrieder!

Vrijstaande woning - SumarEdwin en Jouke
Mijn Buitenplaats

Download onze aan- en verkoopstrategie brochure

Een handboek vol praktische tips bij de aan- en verkoop van een huis.

Mijn Buitenplaats