Help, mijn WOZ-waarde is te laag!

Sinds oktober 2015 kunt u bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde van uw woning (WOZ: waarde onroerende zaken). Dat is nieuw. Beetje raar, vindt u misschien? Het probleem was toch vaak juist een te hoge waarde?  Want hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting een huiseigenaar betaalt: onroerendzaakbelasting, waterschapslasten en eigenwoningforfait.

Wat is er aan de hand? Tijdens de crisis van de afgelopen jaren is de WOZ-waarde in veel gevallen ieder jaar naar beneden bijgesteld. Ik zie momenteel regelmatig dat er een gat ontstaat tussen de WOZ-waarde van de woning en de verkoopwaarde. De WOZ-waarde is dan (flink) lager dan de verkoopwaarde. Dat kan door de aantrekkende economie komen, of omdat een verbouwing nog niet is meegenomen in de waardebepaling.

Wat de reden voor het verschil ook is, het leidt tot onduidelijkheid. De situatie maakt het voor de verkopende makelaar lastig om een reële vraagprijs vast te stellen. Tegelijkertijd hebben geïnteresseerde kopers het gevoel dat ze te veel betalen voor het huis. Tot slot vinden ook de banken een groot verschil niet prettig, met het oog op de hypotheekverstrekking. Ik kan me dat allemaal voorstellen. Want wat is dan de echte waarde? Het is voor alle partijen dus prettig wanneer de WOZ-waarde en de verkoopwaarde niet te ver uiteen liggen. Het is daarom goed dat nu de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen een te lage WOZ-waarde. Mocht u dit overwegen, denk er dan aan dat het binnen zes weken na de dagtekening gebeuren. Binnenkort valt de brief bij u op de deurmat.

Stempel Mijn Buitenplaats