Factsheet overdrachtsbelasting

Op het gebied van de overdrachtsbelasting zijn de laatste jaren verschillende wijzigingen geweest. Mede daardoor is niet altijd voor iedereen duidelijk welk tarief er van toepassing is bij de aankoop van een woning. Dat geldt zeker voor landelijk wonen, omdat daar vaak sprake is van meer grond bij de woning of van de mogelijkheid om grond bij te kopen.

Wat en hoeveel
Overdrachtsbelasting betaalt u bij de aankoop van een huis, bedrijfspand of stuk grond. Sinds 2011 is het tarief voor een woning 2%. Om de woningmarkt te stimuleren werd het tarief toen tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Later werd dat een blijvende maatregel.

Er hoort meer bij een huis
Een garage, schuur, aanbouw en de tuin horen bij de woning. De overdrachtsbelasting (2%) is hier ook op van toepassing.

Hoe zit het met extra grond
Bij een woning of woonboerderij in het landelijk gebied komt het regelmatig voor dat er meer grond wordt gekocht dan alleen het perceel waar de woning op staat. Voor die grond geldt dan het tarief van 6%. In de koopakte wordt precies omschreven voor welk deel van het gekochte het tarief van 2% geldt en voor welk deel het tarief van 6%. Dat wordt koopsomsplitsing genoemd.

Meer weten
Natuurlijk zijn er vrijstellingen, uitzonderingen en ingewikkelde situaties. U kunt erop vertrouwen dat de makelaar en de notaris ervoor zorgen dat u altijd de juiste informatie krijgt.

In deze factsheet is ingezoomd op het kopen van een woning in het landelijk gebied. Wilt u meer weten over het onderwerp, dan kunt u bijvoorbeeld kijken op de website van de Belastingdienst.

 

juni 2017

 

Stempel Mijn Buitenplaats